NIEUWSBRIEF

Afgelopen maart is het bestuur (Sandra, Karolien en Ronald) afgereisd naar Nepal (uiteraard op eigen kosten) om de projecten die lopen te bezoeken en verder vorm te geven. Maar ook om de contacten met onze contactpersonen in Nepal te versterken en om te onderzoeken of en welk nieuw project we in de toekomst erbij kunnen nemen.

We hebben diverse scholen, weeshuizen en ziekenhuizen bezocht. Het verschil in het onderwijs dat gegeven wordt op de diverse scholen is groot. Op de governmentschool is het onderwijs van slechte kwaliteit en krijgen de kinderen nauwelijks Engelse les. De private schools zijn beter maar ook onderling verschillen deze scholen in de kwaliteit van het lesgeven. Tijdens de reis werd ons steeds duidelijker dat goede educatie, meer mogelijkheden en verbeteringen creëert voor de toekomst van de kinderen en indirect ook voor hun omgeving.

Het was een intensieve reis vol met mooie en indrukwekkende momenten.

PROJECT SUNWAR 

We bezochten de kinderen van project Sunwar zowel in hun thuisomgeving als op de scholen. De ouders van deze kinderen werken op dagbasis. Zij hebben geen vaste aanstelling en proberen elke dag werk te vinden, wat niet altijd lukt. Geen werk, is geen inkomen waardoor de kinderen, zonder financiële hulp, niet naar school kunnen gaan. Enige jaren geleden hebben Merlin en Ronald ervoor gezorgd dat deze 4 kinderen naar school kunnen en vorig jaar zijn de kinderen onder gebracht bij de stichting. Het was fantastisch om te zien welke vooruitgang de kinderen hebben gemaakt sinds ze naar school gaan.

Suman, 13 jaar, liet ons trots zijn medailles zien welke hij gewonnen had met schoolvoetbal en blijkt heel goed te kunnen tekenen. Zo heeft hij een muurtekening mogen maken op de buitenkant van zijn school. Zijn zus Sunita, 15 jaar was wel een beetje verlegen, maar vertelde ons dat ze misschien wel verpleegster wilde worden

Arjun ook 15 jaar, blijkt het enorm goed te doen op school en heeft met hoge cijfers zijn overgangsexamen behaald. Hij wil graag een technische opleiding doen. De directeur van zijn school gaf aan dat het een intelligente jongeman is die ver kan komen.

Zijn jongere broertje Bishal, 10 jaar, zit in de 2e klas, en heeft het erg naar zijn zin op school.

Maar het mooiste was om zelf te kunnen communiceren met de kinderen in het Engels, zonder tolk, wat 5 jaar geleden nog niet mogelijk was.

Tijdens het bezoek aan de scholen van de kinderen bleek de school waar Sunita en Suman onderwijs kregen een stuk minder goed te zijn dan de school waar Arjun en Bishal naar toe gaan. Vandaar dat we hebben besloten om deze twee kinderen over te plaatsen naar een betere ‘private school’ bij hun in de buurt. Uiteraard in overleg met de ouders en de kinderen zelf. Ze zijn per 1 april begonnen op hun nieuwe school en hebben het er erg naar hun zin.

Dit project gaan we uitbreiden met 2 kansarme kinderen. Deze kinderen worden op dit moment geselecteerd door onze contactpersoon in Nepal.

PROJECT BACHAU

Het doel van dit project is om kansarme kinderen, met name wezen “ skills” (vaardigheden) mee te geven om de kans op een baan te vergroten. Dit vergroot de kans op  doorstroming van wezen in de weeshuizen; de oudere kinderen die het weeshuis verlaten kunnen dan financieel of op andere wijze, bijdragen aan het welzijn van het weeshuis. 

De kinderen van dit project zijn 16 jaar of ouder en hebben weinig tot geen mogelijkheden om door te leren. Dit komt doordat er geen geld voor is, of omdat het onderwijs dat ze hebben genoten (government school) slecht is, de school vroegtijdig hebben verlaten, of dat ze gewoonweg er de capaciteit niet voor hebben.

Afgelopen december heeft vrijwilliger Koen 3 nieuwe laptops neergezet. De eerste groep bestond uit 5 meisjes. In de ochtend hadden ze computerles en in de middag naailes. Deze eerste groep heeft de basiscursus inmiddels afgerond en hun certificaat behaald. Eén van de meisjes heeft inmiddels een baan gevonden.

Tijdens ons bezoek aan Nepal hebben wij bekeken met welke vaardigheid de kinderen de meeste kansen op de arbeidsmarkt hebben. Het werken met computers is daar in opkomst. Er zijn nog niet veel Nepalezen die hierin geschoold zijn. In overleg met onze contactpersoon uit Nepal die dit project begeleidt, hebben we besloten om ons meer te richten op de computerlessen en deze verder uit te breiden met een verdiepingscursus voor diegenen die dit willen en kunnen.

Inmiddels is de tweede groep van 6 kinderen opgestart en is er een leraar gevonden voor de verdiepingscursus boekhoudkunde en grafisch ontwerpen.

NIEUW PROJECT

We zijn ons aan het beramen op een nieuw project voor de langere termijn. Op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om een nieuw op te zetten school te financieren waar een aantal arme kinderen geen schoolgeld betaalt èn waar een groep kinderen tegen een gereduceerd tarief toegang krijgt tot professioneler onderwijs.