Samenwerking

Samen staan we sterk!

Wij zijn continu op zoek naar organisaties die zich eveneens inzetten voor projecten in Nepal. Door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaars projecten in Nepal te controleren en wellicht te ondersteunen, worden kosten bespaard en komen nog meer gelden ten goede aan diegenen die het echt nodig hebben.

Als je dit aanspreekt, stuur dan een mailtje naar info@stichtingkanchi.nl

www.vriendenvanamppipal.com  (assistentie, onderwijs en financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van (para) medische projecten)