Project Bachau

Aanvankelijk werden in project Bachau computerlessen gegeven aan kansarme kinderen en jong volwassenen om extra vaardigheden op te doen, om zo een betere kans op de arbeidsmarkt te verkrijgen. In een tijdsbestek van 2-3 maanden werden basiscursussen en vervolgcursussen gegeven. De cursisten waren enthousiast en zeer te spreken over de geboden kans. Een aantal van hen heeft, mede door de opgedane kennis, een baan kunnen vinden.

Toch voldeed het project, in deze vorm, niet aan onze verwachtingen. De opgedane kennis gaat makkelijk verloren doordat de kinderen geen computers thuis hebben om de kennis bij te houden en/of te oefenen.

Daarom zijn wij in 2016 gestart met een nieuwe, ons inziens duidelijk verbeterde, opzet van de computerlessen.

In het weeshuis van project Bright Nepal is een computerkamer ingericht. De kinderen van Bright Nepal krijgen les van onze, gediplomeerde, computerleraar Pasang Sherpa. De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Door het “in huis”  hebben van de computers en de leraar, kunnen de kinderen langduriger les krijgen en, belangrijker, regelmatig oefenen. Op deze wijze wordt de kennis van jongs af aan bijgebracht en blijft de opgedane kennis beter hangen. Denk maar aan de kinderen in je eigen omgeving. Zij worden immers spelenderwijs groot gebracht met computers, mobiele telefoons en alles wat daar mee te maken heeft.

In 2017 is het project geëvalueerd en we zijn enorm enthousiast. We streven er naar om dit project in 2018 in een ander weeshuis uit te breiden.