Project Sunwar

Project Sunwar is een project waarbij kansarme kinderen worden ondersteund door hen onderwijs te laten volgen. De kinderen zijn wees of komen uit gezinssituaties waar onvoldoende middelen zijn om de kinderen naar school te laten gaan. Er is zelfs te weinig geld om ze dagelijks een goede maaltijd te geven en gezondheidszorg is al helemaal niet betaalbaar. Deze kinderen zullen in dezelfde situatie terecht komen als hun ouders en de wezen zullen, als ze het weeshuis moeten verlaten, weer op straat belanden. Tenminste: als er niets veranderd.

En dat veranderen bieden wij ze. Onderwijs is hiervoor de basis.

Onderwijssysteem

Het onderwijssysteem in Nepal kent een aantal onderwijsniveaus.

–       kleuter (tot 6 jaar – alleen particulier)

–       basis (klas 1 t/m 5)

–       lager voortgezet (klas 6,7 en 8)

–       middelbaar voortgezet (klas 9 en 10)

–       hoger voortgezet (klas 11 en 12)

–       universiteit (bachelor, master, Ph.D.)

Het basisonderwijs is in principe verplicht voor kinderen van 6 t/m 11 jaar. Op overheidsscholen is dit basisonderwijs “gratis”, maar meestal van bedenkelijke kwaliteit. De onderwijzers worden financieel laag gewaardeerd en zijn niet erg gemotiveerd. Daarnaast is “gratis” niet geheel gratis: uniform, potloden, schriften en inschrijfgeld moeten wel worden betaald. Arme gezinnen en wezen kunnen zelfs deze schoolgelden niet betalen. Ze willen wel maar kunnen niet naar school.

In de praktijk blijkt dat slechts de helft van de kinderen de school ook daadwerkelijk afmaakt.

Ouders die het kunnen betalen sturen hun kinderen naar privéscholen. Dit zijn geen luxe scholen zoals wij ze in Nederland kennen, integendeel. Het verschil met de staatsscholen is wel dat ze betere faciliteiten hebben en over het algemeen beter opgeleide leraren. Daarnaast worden alle lessen in het Engels gegeven. Juist in een land waar het toerisme een belangrijke bron van inkomsten is, is de Engelse taal, voor het vinden van een baan, van groot belang.

Wat doen wij

Voor alle kinderen die wij van kleuter tot klas 10 ondersteunen, kiezen wij voor betaalbare privéscholen in hun eigen leefomgeving waardoor ze niet in een sociaal isolement komen, meer zelfvertrouwen krijgen in hun kunnen en een beter toekomstperspectief hebben. Selectief ondersteunen wij ook kinderen die na klas 10 willen en kunnen doorleren.

In Nepal wordt het project gevolgd door onze contactpersoon Sanjay Lama.