Financiën

Financieel beleid & financieel beheer

De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel, met uitzondering van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te wenden t.b.v. de uitvoering van projecten.

De stichting vindt het belangrijk dat het geld goed terecht komt en werkt samen met contactpersonen in Nepal die, belangeloos, de uitvoering van de projecten monitoren. Via de website van de stichting zullen de donateurs worden geïnformeerd over hoe de gelden zijn of worden aangewend.

De stichting voert een boekhouding conform de regelgeving. Jaarlijks zullen de jaarstukken worden opgemaakt en ter controle worden voorgelegd aan een externe accountant.

Hieronder treft u de link naar de desbetreffende jaarrekeningen.

jaarrekening 2018

jaarrekening 2017

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016

jaarrekening 2016

jaarrekening 2015

jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013