Doelstelling

Doelstelling

Stichting Kanchi heeft tot doel het ondersteunen van wezen en kansarme kinderen in Azië in zijn algemeenheid en Nepal in het bijzonder, door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en verbetering van de levensomstandigheden en economische positie.

Werkzaamheden & projecten

Op de korte en middellange termijn focust Stichting Kanchi zich met name op het onderwijs en het vervolgtraject daarvan. Dit doen wij door kansarme kinderen onderwijs te bieden en daarna deze kinderen te begeleiden en te volgen. Doel is self-supporting/zelfredzaamheid. Eventueel wordt hierbij gebruik gemaakt van enige financiële ondersteuning.

Momenteel lopen er twee projecten:

  • Project Bachau: wezen krijgen computerles en aansluitend stageplaatsen binnen bedrijven.
  • Project  Sunwar: kansarme kinderen krijgen onderwijs.

 

Op lange termijn wil de stichting zich eveneens gaan focussen op het onderkomen van de kinderen waarbij het dagelijks beheer in handen zal komen van Nepalese medewerkers.