Doelstelling

Doelstelling

Stichting Kanchi heeft tot doel het ondersteunen van wezen en kansarme kinderen in Azië in zijn algemeenheid en Nepal in het bijzonder, door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en verbetering van de levensomstandigheden en economische positie.

Werkzaamheden & projecten

Stichting Kanchi focust zich met name op het opleiden van kansarme kinderen en het vervolgtraject daarvan. Dit doen wij door kansarme kinderen onderwijs te bieden en daarna deze kinderen te begeleiden en te volgen. Doel is self-supporting/zelfredzaamheid. Eventueel wordt hierbij gebruik gemaakt van enige financiële ondersteuning.

Momenteel lopen er 3 projecten:

  • Project Bachau: kansarme kinderen krijgen computerlessen
  • Project  Sunwar: kansarme kinderen volgen onderwijs.
  • Project Bright Nepal: kinderen van het weeshuis Bright Nepal worden ondersteund door huisvesting en het volgen van onderwijs.