NIEUWSBRIEF

Eigenlijk hadden we u op dit moment een hele andere nieuwsbrief willen toezenden. Een waarin onder andere staat dat wij onlangs zijn gestart met de ondersteuning van het weeshuis Bright Nepal maar: 

Op zaterdag 24 april voltrok zich een afschuwelijke ramp in Nepal. De meesten van jullie zullen de berichtgeving hierover hebben gevolgd. Een aardbeving, met de kracht van 7,9 op de schaal van Richter trof Nepal, en bracht grote verwoesting aan in Kathmandu. Zondagochtend werd deze nog eens opgevolgd door een nieuwe beving van 6,7 op de schaal van Richter.  Inmiddels is het dodental al opgelopen tot over de 5000, zijn er een dubbel aantal gewonden en zijn velen dakloos geworden.

Ook wij waren geschokt en verbijsterd. Onze zorg ging direct uit naar de kinderen die wij ondersteunen, de familie van Beli, onze contactpersonen en bekenden in Nepal. 

Het contact leggen ging moeizaam maar na een aantal dagen van onzekerheid hebben we vernomen dat ze allen nog in leven en niet ernstig gewond zijn. Voor zover we nu weten is van een aantal kinderen het huis verwoest en leven ze op dit moment in zelfgemaakte tenten of in de open lucht. Er is een gebrek aan voedsel en schoon drinkwater. Uitbraak van ziektes, zoals cholera, ligt op de loer.

Velen van jullie leven met ons mee en stuurden berichtjes. Dit is hartverwarmend en daarvoor onze hartelijke dank.

We krijgen veel vragen over hoe jullie onze stichting of de mensen in Nepal kunnen helpen. 

Omdat Stichting Kanchi een kleinschalige stichting is kunnen wij nu ter plekke geen noodhulp bieden. Er is een aantal grote internationale organisaties, zoals het Rode Kruis, inmiddels aanwezig die zich hiermee bezig houdt. Als u de noodhulp wilt ondersteunen kunt u het beste een bijdrage storten op Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties of Giro 6868 van het Rode Kruis. 

Stichting Kanchi zal de aandacht nu eerst richten op de basisbehoefte van de kinderen die wij ondersteunen en ervoor zorgen dat zij in ieder geval zo snel mogelijk weer een veilige plek hebben om te wonen en hun leven weer op te pakken. Daarna richten we ons op de wederopbouw van de weeshuizen en de voortgang van de projecten. Dit kost veel geld!

We hopen dat u ons hierbij wilt helpen door (extra) geld te storten op: NL82ABNA 0464477182 o.v.v. aardbeving