NIEUWSBRIEF

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar waarin veel is gebeurd. Dankzij u hebben we verschillende kinderen de kans kunnen geven tot het volgen van beter onderwijs. Daar willen wij u hartelijk voor bedanken.

Ons team van vrijwilligers is uitgebreid. Jorrit Westra is ons komen versterken en daar zijn we erg blij mee.

PROJECT SUNWAR

Na de zomer ontvingen wij het treurige nieuws dat het huisje van twee van de kinderen die wij met project Sunwar ondersteunen, door hevige regenval gedeeltelijk is ingestort. De beschadiging was zodanig dat het huisje onbewoonbaar is geworden. De kinderen zijn elders ondergebracht waardoor het gezin momenteel niet samen kan zijn. Aangezien onze focus ligt op onderwijs wilden wij onze reguliere gelden niet aanwenden ten behoeve van bouwkosten voor een huisje. Wel heeft de stichting een sponsor gevonden die een eenmalige donatie heeft gedaan waarmee een nieuw eenvoudig huisje kan worden gebouwd voor dit gezin.

Het ingestorte huisje is inmiddels gesloopt en ze zijn met de wederopbouw begonnen. De ouders van de kinderen hebben inmiddels ook een tijdelijk onderkomen gevonden. We zijn erg blij dat het gezin binnen niet al te lange tijd weer samen kan zijn. Onze hartelijke dank gaat uit naar de donateur, die anoniem wenst te blijven, voor de ondersteuning van dit eenmalige project.

PROJECT BACHAU

Computervaardigheden worden ook in Nepal steeds belangrijker. Nog maar weinig Nepalezen kunnen goed met een computer omgaan, terwijl er steeds meer vraag naar komt. Wij zijn dan ook van mening dat we hiermee de oudere kinderen een betere kans kunnen geven op de arbeidsmarkt.

Inmiddels zijn er twee cursusrondes afgerond en hebben de deelnemers hun certificaat in handen gekregen. Voordat we aan dit project een vervolg geven, willen we eerst afwachten of de vaardigheden die de deelnemers zich nu hebben aangeleerd, voldoende zijn om binnen korte tijd een passende baan te vinden. Wanneer dit niet het geval zou blijken te zijn bekijken we op welke wijze er verbeteringen in de cursus aangebracht kunnen worden. Een paar deelnemers zijn momenteel aan het solliciteren en één heeft inmiddels een tijdelijke baan gevonden.

We bekijken tevens of het een optie is als aanvulling de jongeren een cursus Webdesign te laten volgen. 

NIEUW PROJECT

In onze vorige nieuwsbrief lieten we weten dat we de mogelijkheid onderzoeken om een school te financieren waar een aantal arme kinderen naar toe kan zonder schoolgeld te betalen en waar tevens een groep kinderen tegen een gereduceerd tarief toegang zou kunnen krijgen tot hoogwaardig onderwijs. Een doel voor de langere termijn.

Nadat we dit helemaal uitgewerkt hadden bleken de kosten dusdanig hoog uit te vallen dat dit voor ons - als kleine stichting- vooralsnog niet haalbaar is. De ondersteuning die we willen bieden moet voor langere tijd mogelijk zijn en onze focus is nadrukkelijk gericht op de kwaliteit van het onderwijs en niet op de kwantiteit. We hebben daarom besloten om dit lange termijn doel voorlopig uit te stellen.

In plaats daarvan hebben we nu een weeshuis in beeld waar 20 kinderen opgevangen worden. Deze kinderen gaan op dit moment naar een Governmental school waar het onderwijs slecht is en ze niet of nauwelijks Engels leren. Hun kansen op een goede opleiding, een baan en een betere toekomst zijn hierdoor beperkt. Het weeshuis heeft geen middelen om deze kinderen naar scholen te sturen waar het onderwijs beter is. Momenteel hebben we contacten lopen met dit weeshuis en bekijken we of Stichting Kanchi op korte termijn in ieder geval een aantal van deze kinderen kan overplaatsen naar een betere school. Het doel zou zijn om op de langere termijn alle kinderen van het weeshuis beter onderwijs te laten volgen.

Ronald, (voorzitter van stichting Kanchi) is voornemens om in het eerste kwartaal van volgend jaar weer naar Nepal af te reizen om de behoeften van dit weeshuis verder in kaart te brengen. Wanneer er bestuursleden of vrijwilligers voor de projecten naar Nepal gaan, doen ze dit overigens volledig op eigen kosten.

DONATIES EN SPONSOR

We hebben er weer een aantal nieuwe donateurs bij gekregen waar we heel blij mee zijn. 

Tevens is Muldata bv ons gaan sponsoren. Muldata richt zich met Rosa Software op het ontwikkelen van software voor de kinderopvang. Voor iedere nieuwe klant ondersteunen zij onze stichting door één kind computercursus te laten volgen. Een fantastisch initiatief, waarvoor we ze hartelijk willen danken.

Ook zijn we dit jaar uitgenodigd bij verzorgingshuis Bosbeek. Elk jaar houden zij een Fancy Fair en een gedeelte van de opbrengst doneren ze aan een goed doel. Dit jaar hebben zij unaniem gekozen voor onze stichting. In september mochten we een cheque in ontvangst nemen van € 2.000,-. Een geweldig bedrag waarmee we veel voor de kinderen kunnen betekenen.                     

We willen alle donateurs en sponsors heel hartelijk danken voor alle steun het afgelopen jaar en hopen ook volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.

We wensen iedereen goede feestdagen toe en een goed begin van 2015.