NIEUWSBRIEF
December 2017. Een jaar waarin al onze 35 kinderen uit de projecten Bright Nepal en Sunwar weer hard hebben gewerkt en allemaal zijn overgegaan naar een volgende klas. Ook project Bachau blijkt een succes te zijn. Volgend jaar gaan we dit project verder uitbreiden. Maar hoe zit het ook alweer met onze projecten? Nog even een korte toelichting: 

BRIGHT NEPAL

Kinderen uit het weeshuis Bright Nepal ondersteunen we met huisvesting en het volgen van onderwijs. 

SUNWAR

Kansarme kinderen bieden wij onderwijs waardoor zij een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt. 

BACHAU

Het beschikbaar stellen van computers en het geven van computerlessen aan kinderen zodat zij gewend raken aan het omgaan met computers, programma‚Äôs, internet en email. 

Deze projecten zouden niet kunnen bestaan zonder uw bijdrage. Wij willen u aan het einde van dit jaar wederom hartelijk danken en wij hopen dat u ook de komende jaren de kinderen wilt blijven steunen.

Onze dank gaat ook uit naar de mensen in Nepal die onze stichting een warm hart toedragen die voor ons in Nepal de organisatie op zich nemen.

Sanjay en Susma Lama.

De eerste contacten met Sanjay en Sushma dateren van bijna 15 jaar geleden toen Ronald op zoek ging naar een school voor de neefjes en nichtjes van Beli, de Nepalese adoptiedochter van Merlin en Ronald.

Momenteel hebben zij 5 kleuterscholen, 1 basisschool en een opleidingscentrum voor leraren. Hun werk combineren zij met hun eigen stichting en zij onderhouden de contacten met onze kinderen en controleren de voortgang. Zij stellen, in overleg met ons, de budgetten op en bewaken de uitgaves.

Belangrijk om te melden is dat onze kinderen NIET naar de scholen van Sanjay en Sushma gaan om belangverstrengeling te voorkomen. Het zijn 2 fantastische mensen die zich enorm inzetten voor  de kansarme kinderen in Nepal. 

Rest ons om u allen prettige feestdagen te wensen en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

http://www.stichtingkanchi.nl