NIEUWSBRIEF
Onlangs zijn Ronald en Koen terug gekomen van het jaarlijkse bezoek van de stichting aan de projecten in Nepal. Zij zijn enthousiast over de ontwikkeling van de kinderen en de projecten. 

PROJECT BACHAU & PROJECT BRIGHT NEPAL
Het gaat steeds beter met de kinderen in het weeshuis Bright Nepal. Het is weliswaar een donker huis, klein voor het aantal kinderen dat er woont, maar de kinderen hebben er hun draai gevonden. Ze wonen tegenover de school waar ze, met financiële ondersteuning vanuit Stichting Kanchi, allemaal naar toe gaan.

Vorig jaar zomer zijn we gestart om project Bachau vorm te geven binnen Bright Nepal. De 26 kinderen in het weeshuis krijgen sindsdien drie maal per week computerlessen in een door ons speciaal hiervoor ingerichte ruimte in het pand. Inmiddels kunnen de kinderen al behoorlijk goed overweg met de computer, en ze lieten vol trots aan Ronald en Koen zien wat ze allemaal al kunnen op de computer. De kinderen vinden de lessen erg leuk, en wij zijn tevreden over de vorderingen die gemaakt zijn tot nu toe!

Pinki Kumari Sharma, gediplomeerd lerares in computersoftware & grafisch ontwerpen, die de computerlessen geeft aan de kinderen, koppelt om de 2 à 3 maanden de vorderingen van de kinderen aan ons terug zodat we goed op de hoogte zijn van de voortgang van het project.

Doordat de kinderen frequent les krijgen en ze de mogelijkheid hebben om op een computer te oefenen, is het idee van het project dat de kinderen behoorlijk wat ervaring kunnen opdoen in computervaardigheden. De kinderen hebben straks dan een voorsprong op de arbeidsmarkt als ze klaar zijn met school.

PROJECT SUNWAR

De kinderen in project Sunwar draaien goed mee op school. Sunita heeft van ons de mogelijkheid gekregen om door te leren en zit nu op college. Daarnaast heeft ze een baantje in een winkel waar ze sari’s maken. Op deze wijze draagt ze haar steentje bij in het huishouden van haar ouders. Ze zit vol plannen voor na de upper 2 class.

Arjun is nu klaar met school en wacht op de uitslag van de examens. Hij gaat waarschijnlijk in de leer bij een elektricien.

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat Suman, één van de kinderen die wij sponsoren, had besloten om van school te gaan om het vak van edelsmid te  leren. Alhoewel hij nu niet meer financieel wordt ondersteund door de stichting blijven wij hem wel volgen. Suman werkt nu inderdaad als een edelsmid in opleiding in een winkel in de Pepsi Cola area.

We zullen binnenkort besluiten of we dit project gaan uitbreiden met twee nieuwe kinderen. Dit is afhankelijk van ons budget voor de komende jaren. Ons uitgangspunt is dat we de kinderen voor een aantal jaren de financiële ondersteuning voor onderwijs kunnen bieden, zodat ze een opleiding kunnen afronden en daarmee goede kansen hebben op de arbeidsmarkt.

In de volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer informatie te kunnen geven.

DECEMBERACTIE ALBERT HEIJN BENNEBROEK

Zoals u misschien op onze website of op de facebook pagina heeft kunnen lezen is inmiddels een groot deel van het speelgoed van de Albert Heijn decemberactie van vorig jaar uitgedeeld aan de kinderen in Nepal. Soms was er wel wat uitleg nodig over hoe het speelgoed te gebruiken, maar de kinderen waren erg blij met hun “cadeautjes”.