NIEUWSBRIEF
Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij. Tijd voor ons om terug te blikken op het afgelopen jaar.

In 2015 heeft de aardbeving plaats gevonden in Kathmandu, de kinderen hebben toen veel meegemaakt. 2016 is voor de kinderen gelukkig rustig verlopen. De huisvesting is veilig en de scholen hebben het lesritme weer volledig opgepakt. 

PROJECT BACHAU & PROJECT BRIGHT NEPAL

De stichting heeft zich kunnen richten op het opnieuw vorm geven van project Bachau. Project Bachau richt zich op het geven van computerlessen om kansarme kinderen meer kans op een baan te geven in de toekomst. De resultaten van het project in de oude vorm vallen tegen, omdat de jong volwassenen, na het volgen en afronden van de cursus, geen mogelijkheid hebben om hun computervaardigheden te blijven oefenen omdat ze niet over een computer beschikken.

Omdat het effectiever lijkt om kinderen al van jongs af te leren omgaan met computers, zijn we in 2016 gestart om de 26 kinderen van ons project weeshuis Bright Nepal computerlessen te geven. Inmiddels krijgen de kinderen drie maal per week computerles in een aparte ruimte die we speciaal hiervoor hebben ingericht. De lessen worden gegeven door Pinki Kumari Sharma. Zij is gediplomeerd lerares in computer & grafisch ontwerpen. Tevens is Pinki één van onze contactpersoon voor de stichting, en informeert ze ons om de 2 à 3 maanden over de vorderingen van de kinderen.  

Dit project is goed van de grond gekomen. De kinderen hebben in hun eigen omgeving les en kunnen zich rustig de vaardigheden eigen maken. Inmiddels is de module Microsoft Office afgerond  en zijn ze recent gestart met  Power Point. Groot pluspunt  van deze projectopzet  is dat de kinderen de beschikking hebben over een computer, zodat ze kunnen blijven oefenen.

In 2017 gaan we dit project evalueren en eventueel verder uitbreiden naar andere weeshuizen.

PROJECT SUNWAR

Ook project Sunwar loopt goed. In het begin van het jaar financierde de stichting het schoolgeld voor 8 kinderen. Eén van de kinderen, Suman, heeft dit jaar echter besloten van school te gaan, en is nu in de leer bij zijn oom om het  vak van edelsmid te leren.

Alle andere kinderen  gaan naar school en behalen goede resultaten.  Sunita is zelfs, na het behalen van haar examen, door gegaan met studeren. Ze is blij dat ze nu naar college gaat en door kan en mag studeren. 

DECEMBERACTIE ALBERT HEIJN BENNEBROEK

De afgelopen weken is er speelgoed ingezameld door Albert Heijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Albert Heijn Bennebroek heeft besloten om het speelgoed in te zamelen voor stichting Kanchi! Daar zijn we heel trots op, en er is veel en mooi speelgoed ingezameld!

Albert Heijn zorgt, in samenwerking met ons, dat het speelgoed op de juiste plekken terechtkomt.

 

FIJNE FEESTDAGEN & EEN GUL 2017 :)
We hopen dat deze positieve flow voor de kinderen zich ook in 2017 zal doorzetten. Stichting Kanchi zal zich hier in ieder geval voor blijven inzetten!

Wij wensen u een gezellige decembermaand en fijne feestdagen toe en hopen dat u ons ook in 2017 zult blijven steunen.