NIEUWSBRIEF
Begin mei zijn Ronald, Merlin, Beli en Cho  naar Nepal gereisd en hebben zij de projecten bezocht. In deze nieuwsbrief een verslag van hun reis.

VERSLAG REIS NAAR NEPAL
Het is de eerste keer na de aardbeving dat zij Nepal bezoeken. Wat opvalt is dat in Kathmandu de verwoeste huizen verspreid liggen over de hele stad. De sporen van de aardbeving zijn nog duidelijk zichtbaar en er is nog veel op te bouwen.

PROJECT SUNWAR
Bij het bezoek aan de kinderen van project Sunwar blijkt dat één van de kinderen, Suman, zich niet prettig voelt op de school waar hij zit. In eerste instantie is hij naar een andere school overgeplaatst. Suman heeft nu echter aangegeven dat hij niet meer gemotiveerd is om naar school te gaan en verder te studeren, ondanks het herhaaldelijk aandringen van zijn ouders en onze contactpersoon.  Hij leert nu wel een vak waarmee hij hopelijk in zijn levensonderhoud kan voorzien in de toekomst. Kort geleden is hij namelijk bij een oom in de leer gegaan om het vak van edelsmid te leren.

Zijn zus Sunita heeft het examen behaald en gaat door studeren. Ze zou graag een opleiding  volgen in hotelmanagement en is zich hierop aan het oriënteren. Deze opleiding duurt 5 jaar. Als Sunita deze opleiding gaat doen zal onze stichting de kosten betalen.

Arjun is met de hakken over sloot overgegaan naar het examenjaar, en heeft veel moeite met wiskunde. Hopelijk haalt hij toch zijn SLC examen het komende jaar. Zijn plan is om daarna een beroepsopleiding tot bijvoorbeeld elektricien of loodgieter te volgen.

Bij Bishal is de afstand naar school een struikelblok. En omdat zijn moeder werkt kan zij hem niet helpen bij het maken van huiswerk. Hij gaat vanaf dit schooljaar naar een andere school, dichter in de buurt, waar hij op school huiswerk gaat maken.

Met de kinderen van het weeshuis “Helpless Colony” gaat het op dit moment goed. Utsav (12 jaar) zit inmiddels in groep 7 en Santosh (9 jaar), Pabin (9 jaar) en Manju (8 jaar) zitten in groep 4. Allen lijken goed hun draai gevonden te hebben op school.

 

PROJECT BRIGHT NEPAL
Ronald, Merlin, Beli en Cho hebben ook een bezoek gebracht aan het weeshuis Bright Nepal. De kinderen zijn inmiddels voor de tweede keer na de aardbeving verhuisd. Het huidige huis is ruimer en ze kunnen hier de komende twee  jaar blijven. Alle kinderen gaan naar de school recht tegenover hun huis. De kinderen waren erg blij met het bezoek.

CONTACTPERSOON
In Nepal hebben Ronald en Merlin veel contact gehad met onze contactpersoon Sanjay en zijn vrouw Sushmal.  In overleg is besloten om gezamenlijk een  persoon aan te trekken die voor beide stichtingen de projecten monitort in Nepal, en die ook gaat ondersteunen in het opnieuw vorm geven aan het project Bachau.
Nadat Ronald en Merlin weer terug waren in Nederland is Sanjay gaan werven. Met een positief resultaat, want inmiddels is Pinki Kumari Sharma gestart. Zij is computer deskundige en heeft ervaring met project management. De voorbereidingen voor het geven van de computerlessen zijn in gang gezet. Zij zelf zal de lessen gaan geven.

PROJECT BACHAU
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven wordt project Bachau op een andere manier ingevuld. Voorheen werd een computercursus in een tijdsperiode van een beperkt aantal maanden aangeboden. In de praktijk blijkt echter dat de kans groot is dat de opgedane kennis verloren gaat omdat de jongeren geen computer hebben om mee te oefenen.

Voor het vernieuwde project is besloten om in het nieuwe huis van Bright Nepal een computerkamer in te richten. In eerste instantie zullen de kinderen die in het weeshuis wonen twee maal per week computerles krijgen van Pinki. Als blijkt dat dit goed gaat kan het project op termijn wellicht worden uitgebreid.

De afgelopen maand is er hard gewerkt.  Er zijn bureaus gemaakt en electra voorzieningen aangebracht. En er zijn vier gewone computers en een printer aangeschaft en een computer voor de leraar. Het computerlokaal is nu gereed en in de in de eerste week van juli is gestart met het geven van de computerlessen. In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren hoe de eerste maanden zijn verlopen.