NIEUWSBRIEF

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de aardbeving en lag onze prioriteit op de basisbehoeften van de kinderen die wij ondersteunen: een veilig onderkomen, eerste levensbehoeften als water, voedsel en kleding en het volgen van onderwijs.

Nu dit alles is gerealiseerd willen we ons dit jaar richten op het geven van een nieuwe impuls aan project Bachau; het aanbieden van computerlessen aan kinderen. Zoals al eerder in onze nieuwsbrief aangegeven willen we deze op een andere wijze gaan aanbieden dan voorheen. Omdat computers ook in Nepal in opkomst zijn zien wij absoluut mogelijkheden kansarme kinderen door middel van computerlessen aan een baan te helpen. Er liggen al diverse ideeën klaar en we zijn druk doende de mogelijkheden te bekijken. We hopen hierover in de komende nieuwsbrieven meer te kunnen vertellen.

Binnenkort reizen Merlin en Ronald weer af naar Nepal om de projecten te bezoeken. In de volgende nieuwsbrief zal hiervan verslag worden uitgebracht.

PROJECT SUNWAR

Het gaat goed met alle kinderen in dit project.

Sunita doet binnenkort examen en heeft aangegeven graag naar College te willen om nog 2 jaar door te studeren. Stichting Kanchi juicht dit toe en zal haar hierin financieel ondersteunen.
Voor Arjun was het beter om nog een jaar over te doen, hij zal over een jaar examen doen. 

PROJECT BRIGHT NEPAL

Na de aardbeving zijn er meer kinderen in het weeshuis opgenomen. In totaal zijn er nu 26 kinderen die in het weeshuis wonen en door ons project worden ondersteund.

Na de aardbeving was het noodzakelijk de kinderen te verhuizen naar een ander pand omdat het huis waarin ze woonden beschadigd en niet veilig meer was. De woning waarin ze nu wonen is tijdelijk. Vandaar dat er op dit moment verder wordt gezocht naar geschikte huisvesting voor langere tijd. 
Met de kinderen gaat het goed. Ze gaan allen naar school en hebben daar hun draai gevonden. 

INZAMELACTIES DOOR WILLINKSCHOOL

De Willinkschool heeft afgelopen jaar hun kerstactie gewijd aan onze Stichting en geld ingezameld voor de kinderen in project Bright Nepal. Naast de gebruikelijke kerstversiering hingen er ook Nepalese gebedsvlaggetjes door de school heen.

In iedere klas is door ons een korte presentatie gegeven over het weeshuis en de levensomstandigheden van kinderen in Nepal. Het geven van de presentatie was een heel bijzondere en mooie ervaring. 

Het was fantastisch om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen daarna aan de gang zijn gegaan met inzamelacties. Met resultaat: er is een prachtig bedrag opgehaald van €2500,-! We zijn hier uiteraard erg blij mee en de kinderen van project Bright Nepal zijn ervan verzekerd nòg een jaar naar school te kunnen gaan. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.

Uiteraard zijn we er nog niet en hebben we de komende jaren nog meer geld nodig om  ervoor te zorgen dat alle kinderen in onze projecten minimaal de basisschool kunnen doorlopen. We zijn ook voor dit jaar weer op zoek naar een initiatief als bij de Willinkschool. We hopen dan ook dat wanneer u een bedrijf, school of andere instelling kent die graag de wat kleinere initiatieven en stichtingen ondersteunt, u ons daarvan op de hoogte wilt brengen.

Uiteraard willen we ook nu weer alle donateurs hartelijk danken voor hun steun en hulp aan de stichting. Met uw bijdrage kunnen wij ons blijven inzetten voor de kinderen in Nepal!