BERICHTJE UIT NEPAL

Inmiddels zijn we 5 maanden verder na de grote aardbevingen die veel leed en verwoestingen hebben aangericht in Nepal. Wij vroegen Sanjay Lama, een van onze contactpersonen en directeur van een aantal Montessori scholen in Nepal, hoe het op dit moment in Nepal / Kathmandu is. Hieronder zijn reactie:

18-9-2015

We all are fine at the moment in Nepal. Our country is going to announce the first democratic republican constitution on Sunday, after two days. This is the achievement after Maoist movement. Now permanent peace will be there in the country except some disputes but no political problem as we have lots of in previous years. This is very good news. 

Now a days no earthquake after shock felt ever since one month, life is getting normal. There are many rebuilt projects has been started from government and internation level mostly construction of World heritage centres, temples etc. Government is issuing easy loan to construct homes in effected areas, many INGOs has launch relief programs but this process is not for one or two years, it might take more than five year. But anyway everything is getting normal. We hope there will be no more big earthquake to come because it is a historical routine Nepal is affected by massive earthquake in every 70-90 years, 80 years before Nepal had the similar earthquake and this year. So, big earth quake will repeat again after 70-80 year.

Thank You, 

Sanjay Lama,

De Nepalezen proberen dus weer hun dagelijkse leven op te pakken. Dat geldt ook voor onze kinderen.

PROJECT SUNWAR

De scholen waar Sunita, Suman, Arjun en Bishal heen gaan, hebben weinig schade opgelopen door de aardbevingen.  Zodra de scholen waren gecontroleerd en veilig bevonden zijn deze kinderen weer naar school gegaan. Het gaat ze goed.

De vier kinderen (Santosh, Manju, Pabine en Utsav) waarmee het project dit jaar is uitgebreid gaan inmiddels ook naar school. Hun school, de Three Star Academy, had wel wat schade ondervonden maar desondanks mocht ook deze school redelijk snel weer open.

PROJECT BACHAU

Door de aardbeving is de laatste groep jongeren niet gestart met de computerlessen zoals de bedoeling was. De prioriteit lag uiteraard elders. Wij waren al van plan om de computerlessen op een andere wijze te gaan aanbieden en zijn daarom gestopt met de samenwerking met Quest.  Wij gaan zeker door met dit project, alleen in een andere vorm. Door de aardbeving zal dit pas in 2016 verder worden uitgewerkt. 

PROJECT BRIGHT NEPAL

Vooral voor de kinderen van project Bright Nepal heeft de aardbeving veel consequenties. Het huis waar zij in woonden was beschadigd waardoor ze daar niet konden blijven. Terwijl wij ons hier inzetten om geld in te zamelen om hulp te kunnen bieden is  Mevr. Rama (directrice van het weeshuis) samen met Sanjay Lama op zoek gegaan naar een vervangende woning. Vanwege de vele beschadigde huizen was dit geen eenvoudige opgave. Wij zijn blij dat het toch is gelukt. De kinderen zijn verhuisd en gaan naar een goede school.

We zijn met 17 kinderen in dit weeshuis begonnen maar doordat er veel kinderen dakloos en ouderloos zijn geworden, zijn er nog 6 kinderen in het weeshuis opgenomen.

Dankzij alle donaties die wij mochten ontvangen, kunnen wij Bright Nepal in ieder geval de komende drie jaar ondersteunen en de kinderen naar school laten gaan.

Wat we fantastisch vinden is dat ook Sanjay Lama in Nepal diverse acties heeft opgezet om kleding, eten en gebruiksspullen in te zamelen voor dit weeshuis Bright Nepal.

INZAMELACTIES DOOR WILLINKSCHOOL

Wij zijn verheugd dat de Willinkschool in Bennebroek in december voor onze projecten geld gaat inzamelen. Er zullen diverse activiteiten en inzamelacties plaatsvinden voor en door de kinderen op  deze school.

We kunnen alle donateurs niet vaak genoeg danken voor hun steun en hulp aan onze stichting. Dankzij u kunnen we ons blijven inzetten voor de kinderen in Nepal en ze een betere toekomst bieden!

Uiteraard blijven we op zoek naar nieuwe donateurs of mensen die een eenmalige bijdrage willen leveren zodat we onze kinderen langdurig kunnen ondersteunen.

Daarom ons verzoek of u onze stichting ook in uw omgeving onder de aandacht wilt brengen of ons een berichtje wilt sturen indien u een bedrijf of instelling kent die kleine projecten ondersteunt.