NIEUWSBRIEF

Tijdens het leggen van de laatste hand aan de nieuwsbrief, voltrok zich, zoals een ieder weet, op zaterdag 24 april een afschuwelijke ramp in Nepal. Wij hebben er toen voor gekozen deze nieuwsbrief, met het nieuws over onze projecten, nog niet te versturen maar hebben een aangepaste nieuwsbrief verspreid specifiek gericht op de situatie in Nepal op dat moment.

Inmiddels zijn we ruim een maand verder en zijn we druk bezig om de kinderen die Stichting Kanchi onder haar hoede heeft te helpen, zodat zij zo snel mogelijk weer een veilig onderkomen hebben en het gewone leven weer op kunnen pakken. 

Hoever het met onze projecten stond tot de aardbeving kunt u hieronder lezen. 

BEZOEK AAN NEPAL

Ronald is afgelopen maart naar Nepal afgereisd om daar onze projecten te bezoeken en te bekijken hoe het met de kinderen gaat. Een andere reden voor zijn bezoek was om een nieuw contactpersoon te ontmoeten, en een weeshuis te bezoeken waarvoor wij een verzoek tot ondersteuning hadden ontvangen. Het was een vruchtbare reis waarin Ronald veel heeft kunnen doen. Zo zijn er 4 nieuwe kinderen in project Sunwar opgenomen en heeft hij een passende school voor hen gevonden. Er gaat weer een computercursus van start èn hebben we besloten het weeshuis “Bright Nepal” te gaan ondersteunen! In deze nieuwsbrief kunt u hier alles over lezen.

PROJECT SUNWAR

Sunita en Suman gaan nog steeds graag naar de Career Building International Academy school. De school waar ze met onze hulp vorig jaar naartoe over zijn geplaatst omdat ze daar beter onderwijs krijgen. (Deze school staat voor zover bij ons bekend na de aardbeving nog overeind). 

Sunita doet volgend jaar examen. Ze heeft interesse in management. Volgend jaar zullen we bekijken wat ze wil gaan doen en of we haar verder  kunnen laten studeren.

Arjun en Bishal zitten nog steeds op de Landmark School en draaien daar lekker mee.  

Arjun gaat net als Sunita naar grade 10, en zal ook volgend jaar examen doen. Hij twijfelt nog welke richting hij op wil, enginering of elektricien. Ook bij Arjun zullen we volgend jaar bezien of hij verder gaat leren.

Het project Sunwar is uitgebreid met 4 kinderen; Santosh, Manju, Pabin en Utsav. Op onze website staat meer informatie over de achtergrond van deze kinderen. Het zijn 4 van de jongste kinderen uit het weeshuis Homeless Colony, waar Koen verbleef tijdens zijn vrijwilligerswerk in Nepal.

De kinderen zullen naar de Three Star Academy gaan, een school dichtbij huis, op loopafstand. Ronald heeft deze school bezocht en was hier zeer tevreden over. Het streven is om deze kinderen tot het halen van in ieder geval grade 10 te sponsoren. (Of deze school schade heeft opgelopen is bij ons nog onduidelijk).

 

PROJECT BACHAU

Het project loopt niet zoals wij het graag willen. Ook onze contactpersoon Sanju is niet tevreden zoals hoe het nu gaat. De 2 computerleraren die de cursus geven zijn goed.  Het probleem is echter dat de cursisten na de cursus zelf niet kunnen blijven oefenen omdat ze in hun leefomgeving niet de beschikking hebben over een computer.

Wel zijn er inmiddels twee meisjes die na het volgen van de cursus een baan hebben gevonden! Leuk om te vermelden is dat één van hen lerares is geworden op de Three Star Academy. Ronald heeft haar ontmoet toen hij deze school bezocht voor project Sunwar.

Er gaat binnenkort nog één computercursus van start met 5 deelnemers. In de tussentijd gaan we onderzoeken hoe we dit project op een andere wijze vorm kunnen geven. Er zijn hier al verschillende ideeën over, maar deze moeten eerst verder worden onderzocht.

Wij blijven van mening dat we door middel van het aanbieden van computerlessen kansarme kinderen betere kansen kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Computergebruik is in Nepal in opkomst. 

NIEUW PROJECT

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een weeshuis wat onze hulp goed zou kunnen gebruiken. Sanjay, één van onze contactpersonen in Nepal, vroeg of wij dit in overweging wilden nemen. Ronald heeft dit weeshuis bezocht en gesprekken gevoerd met meerdere betrokken personen bij het weeshuis.

Het weeshuis heeft de naam Bright Nepal en is een geregistreerde foundation. Er wonen 16 kinderen in het weeshuis. De kinderen komen uit alle windstreken van Nepal. De man die het weeshuis heeft opgericht zo’n 5 jaar geleden, was een arts en redelijk welvarend. Na zijn overlijden is zijn dochter Mw. Rama Kairala naar Kathmandu gegaan en heeft de kinderen meegenomen. Ze is getrouwd en wilt het weeshuis graag voortzetten, mede ook als nagedachtenis aan haar vader. Zij heeft echter niet voldoende financiële middelen waardoor ze het weeshuis niet volledig kan ondersteunen.

Dat ze het op deze manier niet redden blijkt uit de huurachterstand van een aantal maanden. En er is niet of nauwelijks geld voor voedsel en kleding. Ze moeten op korte termijn het huis verlaten maar hebben geen nieuw onderkomen om naar toe te gaan. Als er niet snel iets gebeurt zal dit weeshuis het niet redden.

We hebben besloten om dit weeshuis te gaan helpen en als nieuw project op te pakken. In ieder geval gaan we ervoor zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen en dat ze in mei aanstaande, naar een eenvoudige maar goede private school kunnen. Met onderwijs alleen komen we er echter niet, want eerst moet worden voorzien in de basisbehoeften. Samen met onze contactpersoon Sanjay zijn we op zoek naar nieuwe woonruimte die betaalbaar is.

Er is op dit moment geen vastgesteld beleid voor het weeshuis. Dat heeft tot gevolg dat er over veel dingen, m.n. die de langere termijn betreffen, nog niet goed is nagedacht. Wij willen het beleid mee gaan opstellen, zodat we zeker weten dat ons geld goed terecht komt.

 

VOORTGANG:

Zoals u zult begrijpen liggen onze prioriteiten nu anders, maar blijven we ons ook richten op de kinderen in onze projecten. We zijn druk bezig voldoende geld bij elkaar te krijgen om voor de kinderen van project Bright Nepal, waarvan het bestaande weeshuis is ingestort, een nieuwe woonruimte te kunnen financieren.

De scholen die niet getroffen zijn door de aardbeving zijn tot nu toe nog steeds gesloten. Dit komt mede doordat veel scholen onderdak bieden aan mensen waarvan de huizen zijn ingestort.

Wij willen iedereen hartelijk danken die afgelopen maand een (extra) donatie heeft gedaan aan onze stichting. Hierdoor kunnen we de kinderen alvast enige ondersteuning bieden. Voor het opbouwen of herstellen van een huis is nog veel meer geld nodig en we blijven dan ook op zoek naar nieuwe donateurs of mensen die een eenmalig bedrag willen schenken. Vandaar het verzoek of u onze stichting ook in uw omgeving onder de aandacht wilt brengen of ons een berichtje wilt sturen (info@stichtingkanchi.nl) indien u een bedrijf kent dat kleine projecten ondersteunt.

Wij blijven u op de hoogte houden.