• Help de kansarme kinderen in Azië

    Geef ze een toekomst.

    Steun Stichting Kanchi
  • Help de kansarme kinderen in Azië

    Geef ze een toekomst.

    Steun Stichting Kanchi

Feestweek Bennebroek

Tijdens de jaarlijkse feestweek van Bennebroek is er op zondag een oecumenische dienst van de O.L.V. Tenhemelopneming Vogelenzang, Protestantse gemeente ‘t Trefpunt Bennebroek, Hervormde Gemeente Bennebroek en St. Jozef Bennebroek.

Ook dit jaar werd er weer geld ingezameld voor het goede doel en was onze stichting uitgekozen. Het bedrag dat dit jaar werd opgehaald overtrof alle andere jaren. Zo mochten wij € 1.000,– in ontvangst nemen.

Wij willen de geloofsgemeenten en iedereen die een bijdrage heeft gegeven, hartelijk danken voor hun steun. Ook dit bedrag zal volledig ten goede komen van de kinderen in Nepal.

Foto feestweek

Welkom op de website van Stichting Kanchi

Wat wij doen?  Wij helpen kansarme kinderen.

Waar wij dat doen?  In Azië maar in Nepal in het bijzonder.

Hoe wij dat doen?  Door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, verbetering van de levensomstandigheden en verbetering van de economische positie.

Help deze kinderen door ons te ondersteunen

Weet u dat wij voor:

Vanaf € 17,00 per maand een kind naar school kunnen laten gaan (project Sunwar)

€ 43,00 per maand een kind in een weeshuis volledig kunnen ondersteunen (Project Bright Nepal)